Bağlantılar

ETKB ( Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı )

www.enerji.gov.tr

DEKTMK ( Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi )

www.dektmk.org.tr

TEMEV ( Temiz Enerji Vakfı )

www.temev.org.tr

YEGM (Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü)

http://www.yegm.gov.tr

MTA (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü)

http://www.mta.gov.tr

TKİ ( Türkiye Taşkömürü İşletmeleri Kurumu )

http://www.tki.gov.tr

TTK ( Türkiye Taşkömürü Kurumu )

www.taskomuru.gov.tr

MİGEM ( Maden İşleri Genel Müdürlüğü )

www.migem.gov.tr

PİGM ( Petrol İşleri Genel Müdürlüğü )

www.pigm.gov.tr

TPAO ( Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü )

www.tpao.gov.tr

TEİAŞ ( Türkiye Elektrik İletim A.Ş. )

www.teias.gov.tr

EÜAŞ ( Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü )

www.euas.gov.tr

TAEK ( Türkiye Atom Enerjisi Kurumu )

www.taek.gov.tr

EPDK ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu )

www.epdk.gov.tr

RESSİAD ( Rüzgar Enerjisi ve Su Santralleri İşadamları Derneği )

www.ressiad.org.tr

 

İletişim Bilgileri

 

Telefon :  0 252 211 1729

 

E-posta :  enerjisistem@mu.edu.tr

 

Posta Adresi  :

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,

 

Teknoloji Fakültesi, 48000 Kötekli / MUĞLA

 

Yukarı Çık