Tanıtım

Enerji, insana yönelik tüm faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli temel kaynaklardan birisidir.
Çok karmaşık ve dinamik bir problem olan enerji gibi bir sorunun çözümü için
takip edilecek politikaların belirlenmesinde, ülke gerçekleri yanında, uluslararası,
ekonomik, sosyal, siyasal, teknik ve teknolojik ilişkilerin de göz önüne alınması gerekmektedir.
Bu nedenlerle, ülkeler mevcut enerji kaynaklarını geliştirme, kaynaklardan en yüksek
oranda yararlanma, enerji dönüşüm verimliliğini artırma, yeni enerji teknolojileri uygulama,
enerji tasarrufu yapma, çevre koruma ve güvenlik önlemleri almak durumundadırlar.

Enerji sektöründe üretim, çevrim ve taşıma teknolojileri büyük bir hızla gelişmektedir.
Dünya’da ve Türkiye’de enerji kaynaklarının sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde
kullanılabilmesi ihtiyacı Enerji Sistemleri Mühendisliğine artan talebi açıkça göstermektedir.

Enerji sistemleri Mühendisliği Bölümü olarak amacımız, enerji sektöründeki sorunları
belirleyebilen ve çözüm yöntemleri üretebilen mezunlar yetiştirmektir.

İş Alanları:
     Mezunlar, enerjinin üretimi, depolanması, dönüşümü, iletimi, dağıtımı, kullanılması
ve planlanması alanlarında tasarımcı, uygulayıcı ve yönetici olarak, yurt içinde (kamu ve özel sektör)
ve yurt dışında,  çeşitli iş alanları bulabileceklerdir.

Bölüm Mezunlarının Çalışabileceği Kuruluşlara Örnekler:

 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • Kalkınma Bakanlığı
 • Hazine Müsteşarlığı
 • Güç Üretim Tesisleri
 • Petrol Rafinerileri
 • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)
 • Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM)
 • Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA)
 • Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)
 • Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ)
 • Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK)
 • Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM)
 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
İletişim Bilgileri

 

Telefon :  0 252 211 1729

 

E-posta :  enerjisistem@mu.edu.tr

 

Posta Adresi  :

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,

 

Teknoloji Fakültesi, 48000 Kötekli / MUĞLA

 

Yukarı Çık